SHOP

LEILA

Leila je fotelja, mekana i elegantna, sa svojim rigoroznim i geometrijskim oblikom, zamišljena je za restorane, urede i domove. Presvučena je u tkaninu ili eko kožu ili zrnatu kožu. Okvir je od bukovine u prirodnoj bukovoj, wengè obojenoj ili lakiranoj bijeloj boji.